Kurs, tips og kompetanse

Kurs, tips og kompetanse

Vi som jobber ved Fosse Bruke søker hele tiden å holde oss oppdatert på nye teknikker, nye produkter og endringer i regelverk. Vi ønsker også å dele denne kompetansen med våre kunder, og holder med jevne mellomrom kurs, eller samlinger der kunnskap og nettverk bli bygget. På denne siden vil vi fortelle om kurs vi har planlagt, samt legge ut hjelp til dine prosjekter.

Tips og råd for å få jobben gjort

wp_20161020_09_29_32_pro

Kurs og kompetanse

Vi som jobber ved Fosse Bruke søker hele tiden å holde oss oppdatert på nye teknikker, nye produkter og endringer i regelverk. Vi ønsker også å dele denne kompetansen med våre kunder, og holder med jevne mellomrom kurs, eller samlinger der kunnskap og nettverk bli bygget.

Monteringsveileder laget i samarbeid med Bacaplast

Radon sikring

Radon er en radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i bergarter og mineraler. Både jordluft og grunnvann inneholder derfor radon. Radon i bygninger kommer vanligvis fra jordlufta i byggegrunnen.

Lufttrykket i inneluften er ofte lavt, slik at radonholdig jordluft suges inn gjennom utettheter. Radon i inneluft kan også skyldes bruk av husholdningsvann fra borede grunnvannsbrønner, og radongass kan avgis fra byggematerialer som stein eller betong med høyt innhold av naturlig radioaktivitet. Les mer om radon, og radonsikring………

Isolerende Byggsystem Kub®

Kub®  brukes til grunnmur og vegger i bolighus, hytter og andre småhus. Elementene er formstøpt i ekspandert polystyren og fungerer som et forskalings element. Kub® stables opp som byggeklosser, fylles med betong og du får en kraftig mur ferdig isolert.

Med Kub® får du:

  • Fleksibelt komplett veggsystem med endeblokk, såleblokk, topplister og smyglister
  • U-verdi 0,17 for dagens TEK10 (Lagerført)
  • U-verdi 0,11 for lavenergihus (Bestillingsvare)
  • Minimalt varmetap i randsone
  • Bokomfort i toppklasse
  • Svært god totaløkonomi
mapeigulv

Garasjegulv, så enkelt gjør du det

Garasjepakka fra Mapei er et system som gir et støvfritt og fugefritt gulv, velegnet til private garasjer. Garasjepakka kan leveres i ulike standardfarger fra Mapeis fargekart. Garasjepakka er fri for organiske løsemidler og systemet er praktisk talt luktfritt

cemflex

Vanntetting av betong

CEMflex VB elementer har et patentert belegg på begge sider. Kontakten mellom dette spesielle belegget og betong hindrer enhver vannlekkasje i betongstøpeskjøten. I tillegg til den gode kontakten som belegget får til betongen, oppstår andre kjemiske reaksjoner som lett svelling, selvtetting av betongsprekker samt en naturlig sintring/ dannelse av kalkstein i betongsprekken. Kun 3 cm med overdekning på begge sider er nok til å forsegle støpeskjøter med 8 bar.

borkroner

Sliping av borkroner

En stiftborkrone skal slipes når stiften har fått en slitasjeflate på 1/3 av stiftens diameter. Hvis stiften har en slitasjeflate større enn 1/3 av stift diameteren er kronen overboret og vil gi en dårligere borsynk og stiftbrudd. Se under les mer for tips ved sliping av borkroner og helstangsbor

vinkelsliper

HAV (hånd,arm,vibrasjon)

Mange norske arbeidstakere er daglig utsatt for vibrasjoner. Selv om vibrasjonsnivåene på de fleste typer verktøy og maskiner nå jevnt over er lavere enn tidligere, er det fremdeles mange som utsettes for så høye vibrasjonsnivåer at det kan føre til skader på blodkar, nerver og muskler. Trykk på «Les mer» for å finne ut hvor lenge det er anbefalt å jobbe kontinuerlig med håndverktøy maskiner. Vibrasjonsnivået for en gitt maskin finner du i spesifikasjonen (ms/2)

malthus

Forskaling med kassetter

På bakgrunn av byggetegningene regner vi ut det optimale antall med forskalingskassetter, stag, kiler og strekkfisker som skal til i ditt tilfelle.  Når du er ferdig, demonterer du og leverer utstyret tilbake igjen. Enkelt og greit! Trykk på «Les mer» så finner du monteringsanvisning

garasje

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse

I juli 2015 ble ble byggreglene endret, og du kunne sette igang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Du kan nå blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen på forhånd. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Om du har et prosjekt på gang, men er usikker på reglene så ta gjerne kontakt med oss. Ved å følge «Les mer» linken under finner du ut mer om det nye regelverket.

etterisolering

Varmeisolering og tetting av yttervegger mot terreng

SINTEF Byggforsk anbefaler at minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av yttervegger mot terreng. Veggene blir da varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre på innsiden av veggen i tørre rom. Vi anbefaler også å plassere grunnmursplata utenpå utvendig isolasjon. Trykk på «Les mer» for detaljer

Kommer snart

Neste nyhet